Patronaty

Rok 2019 – XXII

Lubelski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta Lublin

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Patronat medialny