Idea Jesiennych Debiutów Poetyckich

Podstawowym założeniem przeglądu poetyckiego jest  inspirowanie młodych ludzi do rozwijania talentów i doskonalenia warsztatu literackiego. Równie ważna jest integracja uczniów  z wolontariuszami oraz młodzieżą niepełnosprawną, skupioną wokół Fundacji Fuga Mundi. Przegląd poezji ma  rozwijać wrażliwość estetyczną i  propagować wartości ogólnoludzkie oraz kształtować dojrzałe i twórcze postawy wobec świata. Oceny prac „kandydatów na poetów” dokonuje od wielu lat profesjonalne Jury pod przewodnictwem Prezesa Związku Literatów Polskich /Oddział Lublin/ Stanisława Andrzeja Łukowskiego. Finał przeglądu to nie tylko rozdanie cennych nagród, tytułu Talentu Roku i dyplomów, ale także spotkanie z gościem honorowym przeglądu.  W latach ubiegłych byli to m.in. W. Michalski, W. Oszajca, T. Jastrun, A. Zaniewski, U. Gierszon, M. Bajor, K. Daukszewicz, Ł. Jemioła, J. Samołyk, M. Pieniążek, M. Sokołowski. Tegoroczny przegląd odbywa się pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

Organizatorzy

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie we współpracy z Fundacją Fuga Mundi, Związkiem Literatów Polskich/Oddział w Lublinie, Wydziałem Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od wiosny 2019 r organizatorów wspiera Stowarzyszenie „PoRa-dek” powołane przy V LO do wspierania realizacji zadań statutowych szkoły, a szczególnie do zapewniania uczniom rozwoju pasji, zainteresowań i talentów.